En Spänn

En Spänn var en skoltidning som drevs på Perslundaskolan i Ockelbo åren 2001-2010. Ulf Gräsberg, svensklärare på Perslunda, var initiativtagare till En Spänn och dess ansvarige utgivare fram tills att tidningen lades ned. Ulf Gräsberg avled i april 2015.

Under de nio år som En Spänn existerade mottog den Lilla Journalistpriset fyra gånger: 2002, 2004, 2007, och 2008. Det vinnande numret år 2004 innehöll den första intervjun med Ockelbosonen Daniel Westling, sex år innan det kungliga bröllopet.

Gamla nummer av En Spänn finns bevarade i arkivet på biblioteket i Ockelbo.